Garantie en klachten

Op deze pagina geven wij informatie over onze garantie en de klachtenprocedure.

Garantie


Het aanvragen van een schoonmaakster valt onder de uitzonderingen van het herroepingsrecht. Wanneer u immers bij ons een schoonmaakster aanvraagt, hebt u te maken met een dienst die voor u 'op maat' wordt gemaakt. Wij gaan namelijk aan de hand van uw opgegeven eisen en wensen op zoek naar een geschikte hulp. Daarnaast geeft u ons toestemming om direct voor u op zoek te gaan naar een geschikte hulp, waardoor de dienst die wij u aanbieden direct start na de aanvraag. Mocht de aangeboden huishoudelijke hulp niet aan de door u opgegeven eisen voldoen? Dan kunt u dit nog tot binnen een jaar na de aanvraag aangeven. U ontvangt deze garantie een jaar lang. Dit betekent dat u een jaar lang recht hebt op een vervangende huishoudelijke hulp wanneer de hulp niet voldoet aan de verwachtingen.Wij gaan dan kosteloos voor u op zoek naar een geschiktere hulp. Indien wij helemaal geen hulp vinden die aan de door u opgegeven wensen voldoet betaalt u uiteraard niets.

Klachtenprocedure

Klachten over de (afhandeling) van de aanvraag dienen per omgaande na het ontstaan van de klacht middels het klachtenformulier van ikzoekhuishoudelijkehulp.nl te worden ingediend. Wij proberen binnen veertien dagen na ontvangst van de klacht contact op te nemen. Ook is het vanaf 15 februari 2016 mogelijk om klachten te melden bij het ODR platform van de Europese Commissie wanneer de klacht nog niet elders in behandeling is genomen.