Veelgestelde vragen over een witte werkster


Staat uw vraag op deze pagina?

Garantie

Kosten

Algemene informatie

De witte werksters

Klachten en hulp

Overig

Schoonmaakster voor bedrijven

Zwangerschap

Is er gegarandeerd een witte werkster voor mij?

Bij ikzoekeenwittewerkster.nl staat een heel scala aan hulpverleners voor u klaar. Nadat u zich inschrijft, kunt een aanvraag indienen. Zodra wij uw aanvraag ontvangen, gaan onze medewerkers direct op zoek naar een geschikte werkster aan de hand van uw opgegeven wensen. Zodra wij een werkster vinden die aan deze opgegeven eisen voldoet, brengen wij u hiervan op de hoogte. Mochten wij geen werkster vinden die bij u aan de slag kan gaan, dan laten wij dit uiterlijk binnen elf werkdagen aan u weten. Uiteraard bent u ons dan ook geen kosten verschuldigd.

Is er controle op de witte werkster?

Ja. De werkster moet haar gegevens invullen om een account aan te maken. Wij gaan op zoek naar een geschikte hulp zodra de zorgzoeker een aanvraag heeft ingediend. Dit doen wij pas op het moment dat de aanvraag compleet helder is. Indien dit niet het geval is wordt om verduidelijking gevraagd. Uiteraard wordt er gezocht aan de hand van de opgegeven wensen. Om extra veiligheidsmaatregelen wordt de zorgaanvrager te allen tijde geadviseerd een kennismakingsgesprek met de witte werkster te plannen. De zorgzoeker en de witte werkster kunnen bij dit gesprek kijken of er een wederzijdse klik is en of zij een samenwerking zien zitten. Wij raden de zorgzoeker altijd aan de werkster te vragen om een kopie van het identiteitsbewijs mee te nemen. Daarnaast ontvangt de zorgzoeker een document met tips voor het ontmoetingsgesprek zodra deze zich bij ons inschrijft. Indien u na dit gesprek geen goed gevoel hebt over de toegewezen schoonmaakster, dan geeft u dit bij ons aan. Wij zoeken dan voor u naar een nieuwe kandidaat.

Extra maatregelen
Wanneer wij klachten ontvangen over een witte werkster of wanneer een witte werkster zich niet aan afspraken houdt, wordt deze verwijderd uit ons bestand of op non-actief gezet. Zo blijven wij het bestand met hulpen perfectioneren.

Wat als er geen 'klik' is met de witte werkster?

Blijkt tijdens de eerste afspraak dat er geen klik is tussen u en de witte werkster, of voldoet de witte werkster niet aan de verwachtingen? Dan zoeken wij naar een witte werkster die beter bij u past. Het kan voorkomen dat de schoonmaakster na vijf maanden aangeeft te stoppen met werken of dat u ontevreden raakt over (de werkzaamheden van) de schoonmaakster. In dat geval zoeken wij kosteloos voor u naar een nieuwe kandidaat.

Wat kost een witte werkster per uur?

Een schoonmaakster per uur wit heeft een uurloon van € 12,50. 

Wat kan ik allemaal verwachten voor de vergoeding van € 12,50?

Onder de vergoeding van € 12,50 die uw werkster per uur verdient, vallen alle huishoudelijke taken die de witte werkster uitvoert in uw opdracht. U kunt hierbij denken aan schoonmaken, wassen en strijken. U betaalt de witte werkster voor elk uur dat hij of zij in uw opdracht huishoudelijke taken uitvoert. Het uitbetalen van de witte werkster gaat niet via ons, dit dient u dus zelf te regelen. 

Betaal ik aan jullie of aan de witte werkster zelf?

U betaalt de vergoeding direct aan uw witte werkster. Aan ons betaalt u het eenmalige bemiddelingsbedrag en de abonnementskosten. De factuur van het eenmalige bemiddelingsbedrag ontvangt u tegelijk met de gegevens van de witte werkster. U kunt de bemiddelingskosten naar ons overmaken. 

Wanneer betaal ik de bemiddelingskosten?

U betaalt ons het bemiddelingsbedrag pas wanneer wij u de gegevens van een kandidaat toesturen. Nadat wij een potentiële werkster hebben gevonden en u het bemiddelingsbedrag betaald heeft, heeft u garantie. Het bemiddelingsbedrag hoeft u gedurende de looptijd van uw abonnement niet nog een keer te betalen.

Hoe betaal ik mijn abonnement?

U betaalt de maandelijkse kosten via een automatische incasso. Wij zullen uiteraard nooit zonder uw toestemming geld van uw rekening afschrijven.

Ik heb nog geen witte werkster, moet ik al maandelijks betalen?

Nee. U betaalt pas als wij een hulp voor u hebben gevonden. Vanaf dat moment start uw abonnement.

Moet ik mijn werkster nog vakantiegeld betalen?

Nee, het vakantiegeld zit bij het tarief van € 12,50 per uur inbegrepen. De witte werkster draagt zelf belasting af. U betaalt uw werkster dus in principe nooit meer dan deze € 12,50.

Hoe zeg ik mijn abonnement op?

U sluit het abonnement altijd voor minimaal een jaar af. Na dit jaar kunt u uw abonnement per maand opzeggen. Dit doet u in uw persoonlijke account.

Wat is een witte werkster?

Een witte werkster is een werkster die legaal bij jou als huishoudelijke hulp werkt. Een witte werkster betaalt inkomstenbelasting en is verzekerd tijdens de werkzaamheden.

Wat doet een witte werkster?

Een witte werkster voert huishoudelijke taken uit bij anderen in huis. Hierbij moet gedacht worden aan taken als bijvoorbeeld stofzuigen, dweilen en ramen lappen.

Moet ik de witte werkster aanmelden bij de Belastingdienst?

In een aantal gevallen dient u uw werkster aan te melden bij de Belastingdienst in verband met de loonaangifte. Deze regel is door de overheid ingesteld om zwartwerken te voorkomen. Als de werkster zich bij de Belastingdienst aanmeldt, werkt deze wit en dus legaal.

U hoeft de witte werkster alleen aan te melden als deze een arbeidsovereenkomst met u heeft en vier dagen of meer per week voor u werkt. Voor drie dagen en minder is dit niet nodig. Dit aanmelden behoort uiterlijk een dag voordat de werkperiode ingaat te geschieden.

Werkt uw werkster maximaal drie dagen per week bij u?

De regeling 'vrijgesteld huispersoneel' is van toepassing wanneer de werkster drie dagen of minder bij u werkzaam is en huishoudelijke taken verricht. Voorbeelden van huishoudelijke taken zijn schoonmaken, stofzuigen, strijken en boodschappen doen. Dankzij deze regeling kan er in huishoudens tot maximaal drie dagen per week worden samengewerkt met een witte werkster, zonder dat daarbij loonbelasting en premies hoeven worden afgedragen. Dit is voordelig voor de werkgever. De werknemer hoeft geen btw te heffen en hoeft zich niet in te schrijven bij de KvK.  Het inkomen moet echter wel worden opgegeven bij de Belastingdienst.

Werkt de witte werkster meer dan 3 dagen per week bij u? U dient dan de salarisadministratie voor uw witte werkster zelf uit te voeren. U dient uw werkster tijdig aan te melden bij de Belastingdienst.

Wat gebeurt er als mijn witte werkster ziek is?

U kunt het beste een nieuwe dag afspreken om de uren in te halen, dit is in de meeste gevallen mogelijk. Volgens de Nederlandse wet (art. 7:629 lid 2 BW) moet u de eerste zes weken 70% doorbetalen. Dit is natuurlijk niet nodig als de gemiste uren ingehaald worden. Let op: iedere werkster in Nederland mag, ook als ze zwart werkt, vragen om doorbetaling bij ziekte. Door onze ervaring met het bemiddelen tussen u en de werkster, is de kans dat jullie een nieuwe werkdag afspreken aanzienlijk groter. Bovendien kunt u bij ons een nieuwe witte werkster aanvragen als uw huidige werkster erg lang ziek is.

Moet ik een contract opstellen?

Wettelijk gezien hebt u een arbeidsovereenkomst met de witte werkster op het moment dat u deze persoon in dienst neemt. Deze overeenkomst kan zowel een mondelinge als een schriftelijke overeenkomst zijn. Deze overeenkomst kan afspraken bevatten over de inhoud van de werkzaamheden, de wijze van uitbetalen, werktijden et cetera. Wij hebben voor u een standaard contract die u kunt gebruiken en kunt downloaden zodra een hulp aan u gekoppeld is. 

PGB
U moet een arbeidsovereenkomst in de vorm van een contract aangaan met uw werkster wanneer u PGB ontvangt. In dit contract worden gemaakte afspraken tussen u en de witte werkster vastgelegd. Gemaakte afspraken kunnen gaan over het uurloon, werktijden, werkzaamheden en de looptijd. Andere relevante zaken kunnen ook in deze zogenoemde 'zorgovereenkomst' worden opgenomen. U hebt deze zorgovereenkomst nodig om uw PGB-uitgaven te kunnen verantwoorden aan uw zorgkantoor. Dankzij dit contract weten beide partijen waar ze aan toe zijn. Voor iedere werkster dient u een nieuw contract op te stellen. U ontvangt van ons een voorbeeld-contract wanneer u bij ons klant wordt. 

Ben ik verantwoordelijk voor schade bij/door de witte werkster?

Alle werknemers hebben recht op veilige werkomstandigheden. Hier moet u als opdrachtgever voor zorgen. Voorbeelden die de veiligheid van de werkomstandigheden bevorderen zijn: veilige schoonmaakmiddelen, een veilig huishoudtrapje, schoonmaakhandschoenen, enzovoort.

Loopt de werkster onverhoopt toch schade op tijdens de werkzaamheden, dan bent u hier aansprakelijk voor. De schade die de werkster oploopt, valt altijd onder uw aansprakelijkheidsverzekering. In het geval dat uw werkster iets kapot maakt tijdens het verrichten van werkzaamheden valt dit onder uw aansprakelijkheid. U hebt niet het recht hiervoor een vergoeding te eisen.

Ikzoekeenwittewerkster.nl biedt dekking bij schade, ongevallen of diefstal tijdens de werkzaamheden van de werkster. 

Wat als ik een Persoonsgebonden Budget ontvang?

Wanneer u een Persoonsgebonden Budget ontvangt en op zoek bent naar een witte werkster kunt u terecht op de website www.pgb-huishoudelijkehulp.nl

Wat wordt er gedaan om de kwaliteit van de werksters te vergoten?

Wij bieden al onze schoonmaakhulpen een schoonmaaktraining aan om de kwaliteit van onze hulpen te verbeteren. De hulpen ontvangen hiervoor een certificaat. Het behalen van dit certificaat levert ook een voordeel op voor uw hulp. De facturatiekosten per uur dalen door het behalen van het certificaat en het aantal contracten. Hierdoor houden zij aan het eind van de maand meer over. De drive om deze cursus te volgen is groot, waardoor de kwaliteit van de hulpen omhoog gaat. Dit komt weer te goede voor u als werkgever.

Hou oud zijn de witte werksters?

Bij ons geldt een minimum leeftijd van zestien jaar. 

Zijn jullie ook actief in mijn woonplaats?

Ja, onze beschikbare hulpen wonen verspreid over heel Nederland. Als u zich op onze site inschrijft, gaan wij direct op zoek naar een werkster bij u in de buurt.

Gebruikt de witte werkster eigen schoonmaakmiddelen of moet ik hiervoor zorgen?

U dient voor de (financiële) middelen te zorgen zodat de witte werkster haar taken naar behoren kan uitvoeren.

Kan een witte 'werkster' ook een man zijn?

Ja, waar wij op onze website gebruik maken van de term 'werkster' kan ook altijd 'werker' bedoeld worden. In ons bestand staan zowel mannen als vrouwen ingeschreven die graag bij u aan de slag gaan.

Wat kan ik doen als ik een klacht heb?

Wanneer u klachten heeft, kunt u ten allen tijde contact met ons opnemen. Uw klacht wordt dan in behandeling genomen door een van onze medewerkers, en zo wordt er samen geprobeerd een oplossing te vinden. Wanneer dit niet lukt of wanneer u niet tevreden bent met de afhandeling van de klacht, kunt u ons klachtenformulier invullen. De directie zal dan kijken of er een andere manier is om het probleem op te lossen.

Ik ontvang geen mail van jullie, hoe kan dat?

Om uw aanvraag te bevestigen sturen wij u altijd een e-mail. U ontvangt ook e-mails van ons als wij een hulp voor u hebben gevonden. In deze mail vindt u de gegevens van de hulp zodat u contact op kan nemen. Het kan voorkomen dat meerdere e-mails van ons in uw 'spambox' of map met ongewenste mail terecht komen. Kijk dus ook af en toe in deze mappen. Mocht u nog steeds geen e-mail van ons ontvangen dan kunt u natuurlijk altijd contact met ons opnemen.

Ik wil graag iemand verrassen met een witte werkster, kan dat?

Ja, dat is mogelijk. Wij hebben een speciale website gelanceerd waarop we het mogelijk maken om iemand te verrassen met een witte werkster. Op deze website kunt u kiezen uit verschillende pakketten, zoals een schoonmaakpakket, gratis bemiddeling of een babydweil. 

Is het ook mogelijk om ikzoekeenwittewerkster.nl in te schakelen wanneer er geen sprake is van zorgbehoefte?

Ja, ook als u geen PGB ontvangt, maar vanwege gebrek aan tijd niet aan het huishouden toe komt kunt u bij ons een witte werkster aanvragen. Ikzoekeenwittewerkster.nl richt zich dus zowel op mensen met als zonder specifieke zorgbehoeften.

Inschrijven voor een witte werkster kan hier. Na de activatie van uw mailadres kunt u de wensen voor een witte werkster opgeven. Wij gaan dan per direct voor u op zoek.

Kunt u mij de garantie geven dat ik word gekoppeld aan een goede witte hulp met ervaring?

Wanneer u de zekerheid wilt hebben dat u gekoppeld wordt aan een goede hulp, verwijzen wij u door naar www.tophulp.nl. Op deze website vindt u enkel en alleen de hulpen die hebben bewezen een tophulp te zijn.

Indien u bij ons een aanvraag indient en ontevreden bent over de toegewezen hulp, zoeken wij voor u naar een nieuwe kandidaat.

Kunnen wij als bedrijf ook een aanvraag doen via ikzoekeenwittewerktser.nl?

Het is niet mogelijk via ikzoekeenwittewerkster.nl een schoonmaakster aan te vragen voor uw bedrijf. Dit komt doordat de wetgeving voor een schoonmaakster in huis niet gelijk is aan die van een schoonmaakster voor in een bedrijf.

Bent u op zoek naar een schoonmaakster voor in uw bedrijf?

In verband met mijn zwangerschap ben ik op zoek naar een witte werkster voor een bepaald aantal weken, kan dat ook via jullie?

Indien u een werkster zoekt die u kan helpen met huishoudelijke taken verwijzen wij u door naar huishoudhulprondombevalling.nl.

Heeft u niet gevonden wat u zocht? Neem contact met ons op en wij beantwoorden uw vraag.

Vind snel een witte werkster