Witte werkster - Tips

14 tips voor het kennismakingsgesprek

Voorafgaand aan het in dienst nemen van een witte werkster vindt er een kennismakingsgesprek plaats. Dit gesprek is belangrijk om te kijken of er een klik is tussen u en de werkster en om erachter te komen of u beide dezelfde verwachtingen van de samenwerking heeft. Bij een kennismakingsgesprek is er een aantal punten waar u aandacht aan moet besteden. Ikzoekeenwittewerkster zet veertien tips voor een succesvol kennismakingsgesprek voor u op een rij.

Voorbereiding

1. Stel uw wensen op

Bedenk voorafgaand aan het kennismakingsgesprek goed wat uw wensen zijn. Vindt u het belangrijk dat het klikt tussen u en de werkster? Moet de werkster schoonmaakervaring hebben? Wilt u een werkster voor flexibele werktijden of voor een vast aantal uren in de week?
Dit zijn allemaal vragen om in overweging te nemen alvorens u in gesprek gaat met de witte werkster. Bedenk hierbij wel dat een ervaren werkster niet per definitie beter is dan een onervaren werkster. Ook de leeftijd van de witte werkster wil vaak weinig zeggen.
Het aantal uren dat de werkster aan de slag moet gaan, is soms lastig in te schatten. Het is aan te raden om hierbij ongeveer uit te gaan van de tijd die u zelf voor bepaalde klussen gebruikt.


2. Wat moet de werkster meenemen naar het gesprek?

Wij raden aan de werkster altijd te vragen een (kopie van) het paspoort mee te nemen. Zo kunt u controleren of de opgegeven gegevens kloppen en de werkster is in noodgevallen altijd te achterhalen. Verder kunt u de werkster bijvoorbeeld vragen referenties van eerdere werkgevers mee te nemen naar het gesprek. Wat de werkster mee dient te nemen, is afhankelijk van uw wensen.


3. Maak een afspraak

Als u voor uzelf uw wensen duidelijk hebt, kunt u telefonisch een afspraak met de witte werkster maken. Geef hierbij uw adres en telefoonnummer door aan de werkster. Zorg dat de werkster ook de datum en het tijdstip van uw afspraak noteert. Vergeet daarnaast niet de werkster te vragen de bij tip 2 genoemde zaken mee te laten nemen.
Mocht de werkster niet op komen dagen, meld dat dan zo spoedig mogelijk aan ons. Wij kunnen dan ook direct maatregelen nemen en op zoek gaan naar een andere kandidaat voor u.


4. Stel een lijst met taken op voor de werkster

Bedenk en noteer de taken die de witte werkster moet uitvoeren. Het gaat hierbij zowel om regelmatige als om meer incidentele taken. Op deze manier kunt u tijdens het kennismakingsgesprek duidelijk aan de werkster uitleggen wat u van hem of haar verwacht. De witte werkster kan hierbij eventuele bezwaren aangeven. U komt zo samen met de werkster tot goede afspraken over de uit te voeren taken.


5. Stel een contract op

Indien u gebruik maakt van PGB bent u verplicht een uitgebreid contract op te stellen. Als klant kan u bij ons een voorbeeld van een zorgovereenkomst downloaden. In andere gevallen is het opstellen van een contract weliswaar niet verplicht, maar wel aan te raden. Zodra u klant bij ons bent, kunt u ons standaard contact gebruiken.
Een contract zet de afspraken die u met uw werkster heeft gemaakt zwart op wit, zodat hierover in de toekomst geen onduidelijkheid kan ontstaan. Zorg dat u voor het kennismakingsgesprek alvast een opzet voor een contract heeft, zodat het tijdens het gesprek weinig tijd kost dit contract (eventueel) aan te vullen.

Het kennismakingsgesprek

6. Stel de witte werkster op zijn/haar gemak

Door de werkster een drankje (koffie/thee/fris) aan te bieden, maakt u dat de werkster zich meer op zijn of haar gemak gaat voelen. Dit praat een stuk gemakkelijker. Zorg verder dat u op een prettige manier tegenover of schuin naast elkaar zit, zodat u een natuurlijk gesprek kunt voeren.


7. Stel vragen

U heeft voor het gesprek een aantal wensen bedacht waar de werkster aan moet voldoen (zie tip 1). Vraag hiernaar. Alleen door alles te vragen wat u wilt weten, krijgt u een goed beeld van de witte werkster. Schroom niet om ook naar achtergrondzaken te vragen die in eerste instantie niets met de werkzaamheden van de werkster te maken hebben.


8. Leid de witte werkster rond door uw huis

Om ervoor te zorgen dat de werkster wegwijs wordt in uw huis, kunt u samen met de werkster de woning eens doorlopen. Gebruik hierbij de takenlijst die u eerder heeft opgesteld (tip 4) om de werkster uit te leggen wat u allemaal van hem of haar verwacht. U kunt laten zien waar de schoonmaakspullen staan en legt uit welke schoonmaakmiddelen u waarvoor gebruikt.


9. Maak afspraken

Het is belangrijk om samen met uw witte werkster goede en duidelijke afspraken te maken. Denk hierbij aan:

 • Hoeveel uur per week gaat de werkster aan de slag?

 • Op welke tijdstippen werkt de witte werkster?

 • Hoe betaalt u de werkster uit (per overschrijving of contant)?

 • Wanneer betaalt u de werkster uit (per week of per maand)?

 • Krijgt de werkster toegang tot uw woning wanneer u niet aanwezig bent? En zo ja, hoe gaat u dit regelen?

  Leg de gemaakte afspraken eventueel vast in het contract waar u bij tip 5 al een opzet van heeft gemaakt.


10. Overige afspraken

Maak ook afspraken over overige 'gedragszaken' die niet direct verband houden met de huishoudelijke taken. Denk hierbij aan het aanzetten van muziek, het zelf pakken van drinken, het aanzetten van de verwarming, enzovoort.

De eerste werkdag

11. Zorg dat u thuis bent

Zorg dat u thuis bent als uw werkster de eerste keer bij u in huis komt werken. U stelt de werkster zo op zijn of haar gemak en geeft de werkster de kans aan uw huis te wennen.


12. Help de witte werkster waar nodig

De werkster zal de eerste keer wellicht nog moeite hebben bepaalde spullen te vinden. Ook zal de werkster waarschijnlijk niet weten hoe alles precies schoongemaakt moet worden. Help de witte werkster daarom waar nodig en geef extra tips. Het is hierbij handig (voor de toekomst) een takenlijstje te gebruiken (zie ook tip 13), zodat de werkster bepaalde zaken niet vergeet schoon te maken.

Daarna

13. Communicatie

Het is mogelijk om elke week een papiertje neer te leggen met daarin instructies. Ikzoekeenwittewerkster.nl raadt echter aan om dit bijvoorbeeld in een schriftje te schrijven. Op deze manier kan de werkster zelf ook naar u communiceren. Daarnaast zijn met een schrift de vragen en afspraken gemakkelijk terug te vinden. In een dergelijk schriftje kunt u opschrijven wat u op een bepaald moment verwacht, zowel wat betreft periodieke klussen als de incidentele klusjes die uitgevoerd moeten worden.


14. Feedback

Om de relatie met een huishoudelijke werkster langdurig van aard te laten zijn, raden wij u aan om op een goede manier feedback te leveren. Laat blijken welke zaken u waardeert, al lijken ze nog zo gewoon. Wees bovendien niet bang om kritiek te leveren, de werkster dient namelijk wel aan uw wensen te voldoen.

---

Schrijf u nu in voor een Witte Werkster

Geniet ook van een witte werkster in huis

Net als 14.739 andere huishoudens


 • Een witte werkster voor € 13,50 per uur
 • Een witte werkster met schoonmaakcertificaat
 • Eigen account met handig urenoverizcht
 • Vergoeding bij schade of ongevallen
 • Een vervangende hulp